skip to Main Content

Zuivering & Filtratie

Specifieke toepassingen: filterelementen voor vloeistoffen en gassen.

Bedrijven die filterelementen produceren voor vloeistoffen en gassen hebben – afhankelijk van de toepassing – te maken met een scala aan eisen die aan hun producten worden gesteld. Zo moeten oliefilters chemisch resistent zijn en koolstoffilters voor waterzuivering aan strenge voedselveiligheidseisen voldoen. Ook in deze branche is een duidelijke trend waarneembaar van metaal naar kunststof.

Kunststof onderdelen moeten hun metalen voorgangers liefst nog overtreffen op het vlak van maatvastheid, chemische resistentie en bestandheid tegen sterk wisselende temperaturen. KIK kent de eisen en de omstandigheden waaronder deze onderdelen moeten functioneren. We zorgen niet alleen voor passende onderdelen, maar leveren ook nuttige adviezen in de ontwikkelingsfase.