skip to Main Content

Technisch ontwerp

In de conceptfase van een product kunnen subtiele correcties een belangrijke invloed op de uiteindelijke kwaliteit hebben. Of een bepaald materiaal of een gewenste vormgeving beantwoordt aan de specificaties is vooraf betrouwbaar in te schatten. Waar dat redelijkerwijs niet mogelijk is, is het raadzaam een prototype te maken dat de tastbare vormen heeft van het toekomstige product. KIK zet het concept dan om in een stereolithografisch model, dat op functionaliteit en relevante kwaliteitsaspecten kan worden getest.

Vele van onze klanten maken gebruik van onze adviezen in het initiële traject. We zitten dan ook graag met de ontwerpers aan tafel, liefst lang voordat we het product gaan spuitgieten. De voordelen voor beide partijen zijn evident. Het vroegtijdig bundelen van alle beschikbare expertise levert de hoogst mogelijke kwaliteit en kostenefficiency op.