skip to Main Content

ISO

KIK is voor haar kwaliteitsmanagementsysteem en haar milieuzorgsysteem gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Aan de hand van deze managementsystemen wordt bewerkstelligd dat KIK voldoet aan de eisen van haar klanten en overige stakeholders, inclusief de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Kwaliteitsbeleid

Belangrijk voor KIK is dat producten en diensten, die geleverd worden aan zowel interne als externe klanten, volledig aan de gestelde specificaties voldoen. Iedere medewerker heeft de plicht continue te streven naar kwaliteitsverbetering. Daarbij dienen alle medewerkers over een professionele, zakelijke werkhouding te beschikken, waarbij het voldoen aan de eisen van de klant, efficiëntie, flexibiliteit en innovatie absoluut prioriteit hebben.

Milieubeleid

Milieubeleid en zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn zijn een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, die gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie en arbeidsomstandigheden. KIK spant zich in om de milieueffecten en de veiligheidsrisico’s die de bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken door het nemen van effectieve maatregelen, zowel organisatorisch als technisch.

De milieubeleidsverklaring van KIK houdt o.a. het volgende in:

  1. Verantwoord gebruik maken van de benodigde grond- en hulpstoffen.
  2. Daar waar mogelijk, kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn.
  3. Verantwoord omgaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen.
  4. Bewust beheer en inperking van afvalstromen.
  5. Veilige en gezonde werkomstandigheden bewerkstelligen, door eerst maatregelen bij de bron van oorzaak te treffen, volgens het arbeidhygiënische principe.

De directie van KIK Kunststoffen Industrie BV stelt zich eindverantwoordelijk voor het beleid. Alle medewerkers ondersteunen dit beleid en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in het realiseren van de doelstellingen. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting.