skip to Main Content

Voedingsmiddelenindustrie

Specifieke toepassingen: kunststof, kunststof-kunststof en metaal-kunststof onderdelen onderdelen voor machines en apparaten die met voedingsmiddelen in aanraking komen.

De foodsector is gebonden aan hoge eisen op het vlak van onder meer hygiëne en bestandheid tegen reinigingsmethoden en -producten. Een juiste materiaalkeuze is ook hier van cruciaal belang. De expertise van KIK kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van een onderdeel, dat perfect moet aansluiten bij de gestelde toepassings- en onderhoudseisen.