skip to Main Content

PA6.10

Polyamide 6.10 (PA6.10) is qua mechanische, thermische en elektrische eigenschappen vergelijkbaar met het goedkopere PA6, maar het heeft een beduidend lagere vochtopname. Het wordt gebruikt voor componenten waarvan bepaalde specificatie-eisen de hogere prijs rechtvaardigen. Zo kiest men vaak voor PA6.10 vanwege zijn hoge slagvastheid, chemische resistentie en de maatvastheid onder vochtige condities. Typische toepassingen zijn precisielagers en -overbrengingen of borstelvezels.

PA6.10 is geschikt voor temperaturen tot 110 °C, daarboven treedt snel thermische veroudering op. Door toevoeging van bepaalde mineralen of glasvezel is een breed spectrum aan soorten beschikbaar, elk met hun eigen mechanische specificaties. De vochtopname is met 0,4% bij 23 °C/50% RH en 3% na verzadiging in water bij 23 °C minder dan bij PA6 of PA6.6. Dit resulteert in een hogere elektrische isolatiewaarde en mechanische eigenschappen, alsmede een hogere maatvastheid van de spuitgietproducten.

PA6.10 is uitstekend resistent tegen oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en alkalische stoffen. Evenals alle polyamides is ook PA6.10 niet bestand tegen sterke zuren en gechloreerde koolwaterstoffen. Chloorzouten kunnen spanningsscheuren veroorzaken.

De mechanische eigenschappen zijn nagenoeg gelijk aan die van PA6, zij het dat vochtopname veel minder invloed heeft. Bovendien is het materiaal daardoor veel maatvaster en is het minder gevoelig voor koude vervorming.